Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r.

Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 211220 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach , ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 6448172, faks 0-25 6448172. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprsiedlce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na V zadań: ZADANIE I. 1. KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie rozszerzonym (80 godz.) dla 2 uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość 2. KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej (10 godz.) dla 2 uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość ZADANIE II 1. KURS PRAWO JAZDY KAT. B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 6 uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość. 2. KURS PRAWO JAZDY KAT. C PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość. 3. KURS KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość ZADANIE III KURS TAPICER MEBLOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu tapicer meblowy (80 godz.) dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość ZADANIE IV KURS KRAWIECKI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu krawieckiego (60 godz.) dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość ZADANIE V KURS FRYZJERSKI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kursu fryzjerskiego (60 godz.) dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość.


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11