Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych

Siedlce: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych
Numer ogłoszenia: 200654 – 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach , ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 6448172, faks 0-25 6448172. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprsiedlce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie I Przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy /szkolenie wyjazdowe/ dla maksymalnie 10 osób niepełnosprawnych wraz z zabiegami rehabilitacyjnymi dla 10 osób niepełnosprawnych wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Zadanie II Przeprowadzenie Treningu kompetencji życiowych szkolenie wyjazdowe dla maksymalnie 10 osób niepełnosprawnych wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Zadanie III Przeprowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy szkolenie wyjazdowe dla 5 wychowanków rodzin zastępczych – uczestników projektu wskazanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11