Opis logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

W okrąg wrysowany jest człowiek.