Realizacja projektów „Tytani Kariery – Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” oraz „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE, która na co dzień zajmuje się wsparciem i aktywizacją osób narażonych na wykluczenie społecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do wzięcia udziału w Projektach:

 • Tytani KarieryProgram Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością
 • „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

Projekty realizowane są w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r.

Celem projektów jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Działania projektów obejmują:

 • Indywidualny Plan Działania – IPD,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • warsztat – trening pracy,
 • certyfikowany kurs / szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej na czas trwania projektu czyli do 31.03.2022r.,
 • status na rynku osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo (weryfikowane na podstawie deklaracji w ankiecie rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,
 • wiek: w przypadku kobiet między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn 18 a 59 rokiem życia,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia (weryfikowane na podstawie ankiety rekrutacyjnej i wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),

poziom motywacji do zmiany oraz motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod linkami:

https://www.facebook.com/photo?fbid=110305047823021&set=a.110305137823012

https://www.facebook.com/photo/?fbid=147717010748491&set=pob.100065305775627