Projekt „AKTYWNY ABSOLWENT” współfinansowany ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/projekt-aktywny-absolwent/
We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255
Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”
Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.

Po udziale w pierwszej edycji projektu znaczna część naszych beneficjentów została zatrudniona!
Bardzo liczymy, że pomogą nam Państwo dotrzeć z tą informacją do właściwych osób.

Dyrektor Instytutu Tyflologicznego
Polskiego Związku Niewidomych
Małgorzata Pacholec

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.pdf