Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2014 roku

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych uczestników projektu, które przyczynią się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do:

  • osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, w tym zaburzeniami psychicznymi;
  • wychowanków opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mających trudności z integracją zawodową i społeczną ( w tym młodzież w wieku 15-18 lat przebywająca w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej).

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), które są zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Ponadto są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub zatrudnionymi, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej GOPS, PCPR na podstawie przepisów zawartych w ustawach: o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, kompleksowe wsparcie 15 osobom, które zgłoszą swój akces do uczestnictwa w projekcie , w tym:
10 osobom niepełnosprawnym
5 wychowankom opuszczającym rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (w tym młodzież w wieku 15-18 lat przebywająca w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej).
Działania będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy w terminie do 7 lutego 2014 roku do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) lub prosimy o kontakt pod nr tel. (25) 644-81-72.

/-/ mgr inż. Anna Gugała
Kierownik
PCPR w Siedlcach

Zasady rekrutacji w roku 2014 oraz druki niezbędne do uczestnictwa w projekcie w roku 2014 są dostępne poniżej:


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11