Sprawozdanie z realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2009 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2009 roku realizuje projekt „Nowa szansa na przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych , które przyczynią się do zwiększenia ich szans na rynku pracy.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak: rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie bądź doskonalenie umiejętności społecznych, określenie predyspozycji oraz aspiracji zawodowych, nabycie lub zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, poprawa sytuacji materialnej, nabycie lub zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych, polepszenie warunków mieszkaniowych wychowanków, polepszenie stanu zdrowia i usprawnienie psychoruchowe osób niepełnosprawnych.


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11