INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego
do korzystania z w/w form wsparcia finansowego.

Harmonogram realizacji programu w ramach Modułu II w roku 2016 przedstawia się następująco:

Termin realizacji Działanie
21.03.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2015/2016 (1-nabór 2016)
15.04.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-nabór 2016)
31.05.2016 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
05.09.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinasowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-nabór 2016)
10.10.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II  programu (2- nabór 2016)
31.01.2017 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w  odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce: Aktywny Samorząd) oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/content.php(42): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-includes/template.php(732): require('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/template.php(676): load_template('//wp-content/th...', false, Array) #8 /wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #9 /wp-content/themes/pcpr/single.php in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11