INFORMACJA !

Kontynuując działania mające na celu ograniczanie rozpowszechniania się
koronawirusa SARS-CoV-2,
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
informuje interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
o ograniczeniu bezpośrednich osobistych wizyt w tut. Jednostce
wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.
Podstawową formą obsługi interesantów jest kontakt telefoniczny (25 644 81 72), elektroniczny (mail: pcpr@pcprsiedlce.pl) oraz pocztą tradycyjną.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.pcprsiedlce.pl
Ponadto w sytuacjach wymagających złożenia
dokumentacji w formie papierowej, można ją składać w zaklejonych kopertach z adnotacją: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, podając dane do kontaktu (telefon, e-mail).
Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania, są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

                                                                                                   Kierownik
                                                                                                   Anna Gugała