Statut PCPR

UCHWAŁA Nr XXX / 177 /2006
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała w sprawie nadania statutu.doc

UCHWAŁA Nr XV / 76 /2011
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu.doc