Przetargi w 2014 roku

Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku

Siedlce: Przeprowadzenie działań środowiskowych w ramach projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku Numer ogłoszenia: 309572 – 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach , ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, […]

Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych – Drugie ogłoszenie

Siedlce: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych Numer ogłoszenia: 225642 – 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach […]

Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r.

Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r. Numer ogłoszenia: 211220 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach , ul. […]

Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych

Siedlce: Przeprowadzenie działań z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 roku oraz działań środowiskowych Numer ogłoszenia: 200654 – 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach […]