Inne zamówienia w 2014 roku

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (vouchery do teatru)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (Vouchery) dla uczestników projektu, które odbywać się będą na terenie miasta Siedlce. Opis usługi: – zakup 15 biletów (Voucherów) do teatru […]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi prawnej projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi prawnej projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt „Nowa Szansa na Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt „Nowa Szansa na Przyszłość”

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (vouchery do kina)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (Vouchery) dla uczestników projektu i otoczenia, które odbywać się będą na terenie miasta Siedlce. Opis usługi: – zakup 30 Voucherów do […]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opublikowanie ogłoszenia i artykułów prasowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach promocji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na opublikowanie 1 ogłoszenia informacyjnego oraz na opracowanie i opublikowanie 2 artykułów prasowych dot. realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w prasie regionalnej.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na przygotowanie serwisu kawowego oraz poczęstunku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu serwisu kawowego oraz poczęstunku (kawa, herbata, woda, soki oraz ciasto, kanapki i przystawki na każde spotkanie) dla 16 osób […]