Inne zamówienia w 2013 roku

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie kalendarzy książkowych na 2014 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt „Nowa Szansa na Przyszłość”

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt „Nowa Szansa na Przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt „Nowa Szansa na Przyszłość”

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu serwisu kawowego oraz poczęstunku (kawa, herbata, woda, soki oraz ciasto, kanapki i przystawki na każde spotkanie) dla 14 osób […]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opublikowanie ogłoszenia i artykułów prasowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach promocji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na opublikowanie 1 ogłoszenia informacyjnego oraz na opracowanie i opublikowanie 2 artykułów prasowych dot. realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w prasie regionalnej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (kino)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (Vouchery do kina) dla uczestników projektu i otoczenia, które odbywać się będą na terenie miasta Siedlce

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (teatr)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert cenowych na zakup usług społecznych (Vouchery do teatru) dla uczestników projektu i otoczenia, które odbywać się będą na terenie miasta Siedlce