Reportaże

Reportaż zrealizowany w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem zrealizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

Kampania pod hasłem:

„Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeni społecznemu”

Link do reportażu: Moc dla rodziny – powiat siedlecki

Sprostowanie:
Od 01.12.2012r Kierownikiem Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej „Nowa Szansa” w Skórcu jest Pani Beata Mańkowska.

 

Link do reportażu: Usamodzielnienie dzieci z pieczy zastępczej