Szansa na przyszłość 2017 – 2018

Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu pn. „Szansa na przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, informuje iż tutejsza jednostka odstąpiła od realizacji projektu pn. „Szansa na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – […]

Zaproszenie do udziału w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Pełną treść ogłoszenia została udostępniona […]