Nowa Szansa na Przyszłość 2014

Uruchomienie punktu konsultacyjno-interwencyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Informuje, iż od dnia 05 maja 2014 r. został uruchomiony w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowa Szansa na Przyszłość” PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY w którym prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne. Z porad prawnika i wsparcia psychologicznego mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Powiatu Siedleckiego. Osoby potrzebujące specjalistycznego poradnictwa […]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2014 roku

Projekt „ Nowa Szansa na Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 01.01.2014 […]