Nowa Szansa na Przyszłość 2008

Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2008 r.

W czerwcu 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa na przyszłość”, który współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Caritas Diecezji Siedleckiej.

Wsparciem objęto 66 osób w tym: 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 46 osób niepełnosprawnych, w tym: 30 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu, 11 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedlcach oraz 5 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu siedleckiego – potencjalnych kandydatów do WTZ.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych wychowanków oraz osób niepełnosprawnych. Cel ten osiągnięty został dzięki realizacji celów szczegółowych ukierunkowanych na: zwiększenie umiejętności społecznych, poszukiwania pracy, nabycie umiejętności określania zainteresowań i planów życiowych, poprawę samooceny, nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Budżet projektu w 2008 roku określono na kwotę  418.461,60,-zł z czego wkład własny wyniósł 43.956,-zł. Na realizację wszystkich zaplanowanych działań wydatkowano łączną kwotę 334.022,04,-zł.

Pełna treść podsumowania znajduje się w poniższym załączniku:


    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg_replace() in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php:11 Stack trace: #0 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(210): getfilesize('http://www.pcpr...', 1) #1 /wp-content/plugins/document-attachment-widget/document_attachment_widget.php(327): Attachment_Widget->widget(Array, 1) #2 /wp-includes/shortcodes.php(343): document_list_attachments('', '', 'document-list-a...') #3 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #4 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callback('/\\[(\\[?)(docume...', 'do_shortcode_ta...', '[document-list-...') #5 /wp-content/themes/pcpr/epo-loop-post.php(47): do_shortcode('[document-list-...') #6 /wp-content/plugins/easy-post-order/easy-post-order.php(255): include('/wp-content/the...') #7 /wp-includes/shortcodes.php(343): epo_sc_func(Array, '', 'EPO') #8 [internal function]: do_shortcode_tag(Array) #9 /wp-includes/shortcodes.php(218): preg_replace_callbac in /wp-content/plugins/document-attachment-widget/includes/determine_file_size.php on line 11