Nowa Szansa na Przyszłość 2013

Informacja z realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od 1 stycznia 2013r. realizuje już po raz szósty projekt systemowy ,,Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i […]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” w roku 2013

Projekt „Nowa Szansa na Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od 01.01.2013 roku […]