Nowa Szansa na Przyszłość 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2012 roku

Projekt skierowany jest do: osób niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mających trudności z integracją zawodową i społeczną (w tym młodzież w wieku 15-18 lat przebywająca w rodzinach zastępczych). Uczestnikami projektu mogą być osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, w wieku […]

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji

Informacja dotycząca przedłużenia terminu rekrutacji mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość”  w 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że termin rekrutacji mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” przedłużamy  do dnia 15 maja 2012 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy […]

Sprawozdanie z realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2012 roku

Miniony rok 2012 był piątą edycją projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, 40 mieszkańców Powiatu Siedleckiego – w […]