Nowa Szansa na Przyszłość 2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na przyszłość” w 2011 roku

Projekt jest skierowany do: osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym z  zaburzeniami psychicznymi, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo -wychowawcze oraz placówki o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną (w tym młodzież w wieku 15 – 25 lat znajdująca się w […]

Informacja dotycząca przedłużenia terminu rekrutacji mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2011 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że termin rekrutacji mieszkańców Powiatu Siedleckiego do uczestnictwa w projekcie „Nowa Szansa na Przyszłość” przedłużamy  do dnia 18 marca 2011 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 bud. B ( od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ) lub prosimy […]

Broszura informująca o realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią broszury, informującej o realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2011 roku projekcie systemowym pn. „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie […]

Sprawozdanie z realizacji projektu Nowa Szansa na Przyszłość w 2011 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 1 stycznia 2011 r. kontynuuje realizację  projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji […]