Nowa Szansa na Przyszłość 2009

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2009 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 marca 2009 roku rozpoczęło realizację projektu „Nowa szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem projektu Nowa […]

Broszura informująca o realizacji w 2009 roku projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”

Broszura informująca o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu „Nowa Szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unie Europejska ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój […]

Sprawozdanie z realizacji projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w 2009 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2009 roku realizuje projekt „Nowa szansa na przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. […]