druki wniosków

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2021

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Oświadczenie dot. rachunku bankowego Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu Do wniosku na  zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy dołączyć następujące dokumenty: Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt […]