Piecza zastępcza

Piecza zastępcza:

kieruje się dobrem przyjętego dziecka, zapewnienia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu, umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem, szanuje prawa dziecka, nie jest rodziną adopcyjną, otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej […]

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej […]