Podstawy prawne

Statut PCPR

UCHWAŁA Nr XXX / 177 /2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała w sprawie nadania statutu.doc UCHWAŁA Nr XV / 76 /2011 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie […]

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.doc Załącznik nr 1 do uchwały Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.doc Załącznik nr 2 do uchwały Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2020.pdf […]