niepublikowane

Statut PCPR

UCHWAŁA Nr XXX / 177 /2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała w sprawie nadania statutu.doc UCHWAŁA Nr XV / 76 /2011 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie […]

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Data publikacji strony internetowej: 2008-12-20. Data ostatniej dużej aktualizacji: […]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

W dniach od 12 lipca do 23 lipca 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” w celu zebrania opinii,  wniosków oraz ewentualnych uwag w przedmiocie konsultacji. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” i formularz konsultacji […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2012 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w 2012 roku przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące […]