Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Strategii będącej przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność […]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

W dniach od 12 lipca do 23 lipca 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” w celu zebrania opinii,  wniosków oraz ewentualnych uwag w przedmiocie konsultacji. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” i formularz konsultacji […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, […]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”

W dniach od 16 sierpnia do 23 sierpnia 2021 roku do godz. 12.00 przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025” w celu zebrania opinii,  wniosków oraz […]