INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w 2021 roku wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON do:

  • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny;
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny;
  • likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych

będą przyjmowane od dnia 4 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są w pok. nr 4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz pod numerem tel. (25) 644-81-72 wew. 224, 228.

Ponadto informujemy, że ze względu na panujący w kraju stan epidemii wskazane jest ograniczenie bezpośrednich, osobistych wizyt w tutejszej Jednostce wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z alternatywnych metod składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, tj.:

  • elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (w przypadku wniosku
    o  dofinansowanie ze środków PFRON do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze);
  • skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (dokumenty w formie papierowej można złożyć w zaklejonej, zaadresowanej kopercie z adnotacją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach);
  • za pomocą poczty tradycyjnej.

Kierownik
/-/Anna Gugała