2021

Realizacja projektów „Tytani Kariery – Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” oraz „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE, która na co dzień zajmuje się wsparciem i aktywizacją osób narażonych na wykluczenie społecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do wzięcia udziału w Projektach: „Tytani Kariery– Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. Projekty realizowane są w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 […]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”

W dniach od 16 sierpnia do 23 sierpnia 2021 roku do godz. 12.00 przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025” w celu zebrania opinii,  wniosków oraz […]

Apel Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.08.2021 r. o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się: domy pomocy społecznej (DPS) placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku. Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2025” oraz projektu „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, […]

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

W dniach od 12 lipca do 23 lipca 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” w celu zebrania opinii,  wniosków oraz ewentualnych uwag w przedmiocie konsultacji. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031” i formularz konsultacji […]

Świadczenie DOBRY START

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Rodziny zastępcze mają możliwość składania wniosków o świadczenie dobry start do ZUS. W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU SIEDLECKIEGO NA LATA 2021 – 2031”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Strategii będącej przedmiotem konsultacji. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność […]

Zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Zarządzenie Nr 12/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach z dnia 06.05.2021  roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  oraz systemu rozliczenia kosztów dojazdu […]